Welke klachten behandelt Kaakfysio

Welke klachten behandelt Kaakfysio?

Kaakfysiotherapie of orofaciale fysiotherapie richt zich in de eerste plaats op klachten in het gebied van het hoofd, de hals en de nek. Hierbij kan worden gedacht aan pijn of beperkte functie, maar ook duizeligheid en oorsuizen (tinnitus) vallen hieronder.

De klachten kunnen worden veroorzaakt door verkeerd gebruik van de mond of de nek, maar ook ontstaan na operaties of bestralingen.

In het menselijk lichaam vindt een beweging nooit alleen maar locaal plaats. Als een tennisser serveert, doet hij dat niet alleen met de arm die het racket vasthoudt, maar het hele lichaam doet mee. Vanaf de voet, via het been, het bekken, de rug naar de schouder, de arm en de hand wordt de beweging opgebouwd. Dit wordt een bewegingsketen genoemd.

Hetzelfde gebeurt ook bij de mond. Iemand die hard ergens op bijt, doet dat niet alleen met de kaak. Het gezicht vertrekt, de ogen worden deels gesloten, de spieren in de hals spannen aan, de schouders worden opgetrokken en soms worden zelfs de vuisten gebald. Dat is ook een bewegingsketen.

Daarom betrekt de kaakfysio de schouders en de bovenrug in de behandeling. Ook schouderklachten kunnen worden behandeld.

Een aantal van de klachten die de kaakfysio behandeld, worden hieronder beschreven.

spiegel klein

Kaakklachten / TMD

Temporomandibulaire Dysfunctie (TMD; ook wel genoemd Cranio-Mandibulare Dysfunctie, CMD) oftewel kaakgewrichtsklachten is een verzamelnaam voor verschillende aandoeningen van de kauwspieren en de kaakgewrichten.

De meest voorkomende klachten bij TMD of CMD zijn:
- pijn, stijfheid en/of vermoeidheid van de kauwspieren
- pijn en/of bewegingsbeperking van het kaakgewricht
- onbegrepen tand- of kiespijn danwel overgevoeligheid van tanden en kiezen
- niet goed kunnen openen van de mond
- knappende of krakende kaakgewrichten

De klachten kunnen optreden in rust of bij het bewegen van de kaak, zoals bij het eten, spreken, gapen of zingen.
Klachten aan het kauwstelsel kunnen ook gepaard gaan met hoofdpijn, oorpijn of nekpijn en kunnen zowel eenzijdig als beiderzijds voorkomen.

Hoofdpijn

Hoofdpijn kent veel verschillende vormen zoals spierspanningshoofdpijn, migraine, clusterhoofdpijn, en hoofdpijn afkomstig uit de nek of het kauwstelsel. De orofaciaal fysiotherapeut kan behulpzaam zijn bij het behandelen van deze vormen van hoofdpijn

Hoofdpijn afkomstig uit het kauwstelsel kenmerkt zich door:
- zeurende of drukkende pijn, eenzijdg of beiderzijds
- pijn in het gezicht en/of rondom de kaken
- pijn boven of achter de ogen in combinatie met kaakpijn of een verstoorde mondopening

Atypische aangezichtspijn

Atypische aangezichtspijn is aanhoudende pijn in het aangezicht, waarvan de oorzaak niet altijd bekend is. Atypische aangezichtspijn heeft de volgende kenmerken:
- de pijn is dagelijks en vrijwel continu aanwezig of komt in aanvallen die uren kunnen duren
- de pijn is diep zeurend of brandend van aard e is moeilijk aan te wijzen
- de pijn begint meestal aan een kant van het gezicht rond de neus, mond en kin en kan zich later uitbreiden naar kaak en gebit

Onder atypische aangezichtspijn valt ook een klacht als Peristent Dento-Alveolair Pain (PDAP). Dit is kiespijn waarbij er geen oorzaak in het gebit gevonden kan worden. Het zelfde geldt voor oorpijn (otalgie) waabij in het oor geen duidelijk aanwijsbare oorzaak gevonden kan worden.

Duizeligheid

De orofaciaal fysiotherapeut (kaakfysiotherapeut) is bij uitstek de deskundige bij twee vormen van duizeligheid, Benigne Paroxysmale Positie-afhankelijke Draaiduizeligheid (BPPD) en cervicogene duizeligheid.

Benigne Paroxysmale Positieafhankelijke Draaiduizeligheid (BPPD)

BPPD is de meest voorkomende vorm van duizeligheid en uit zich in terugkerende kortdurende aanvallen van draaiduizeligheid, die ontstaan door het hoofd in een bepaalde richting te draaien. De patiënt ziet de omgeving om zich heen draaien en heeft problemen om het evenwicht te bewaren.

Cervicogene duizeligheid

Cervicogene duizeligheid is duizeligheid die zijn oorsprong heeft in de nek en en gaat meestal gepaard met nekpijn en problemen met het bewegen van de nek. Deze duizeligheid kenmerkt zich door een licht gevoel in het hoofd en niet helemaal stevig op de benen staan.

Kaakfysio is gevestigd in Paramedisch Centrum Westerwatering

Volendamstraat 2, 1507 KZ  Zaandam

075-2025501